DÜZENLEME KURULU

Başkan
İsmail KARTAL (KGM - YTMK)

Üyeler
Prof.Dr. Mustafa ILICALI (TBMM)
Uğur Kenan ADİLOĞLU (KGM)
Mehmet TUTAŞ (KGM - YTMK)
Birol DEMİR (KGM - YTMK)
Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN (İGÜ)
Prof.Dr. Ali Osman ATAHAN (İTÜ - YTMK)
Prof.Dr. Murat GÜLER (ODTÜ)
Ayberk ÖZCAN (ASMÜD)

YÜRÜTME KURULU

Başkan
Mehmet TUTAŞ (KGM - YTMK)

Üyeler
Birol DEMİR (KGM - YTMK)
Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN (İGÜ)
Prof.Dr. Murat GÜLER (ODTÜ)
Ali Rıza KIRAN (KGM)
Sabri TEKİN (KGM)
Yasin ALTUNYUVA (KGM)
Muhammet KOMUT (KGM)
Derya ŞENYAY (ASMÜD)

Sempozyum Genel Koordinatörü
Ş. Özcan EROL (E-KGM - YTMK)

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Perviz AHMEDZADE (EÜ)
Prof.Dr. Hüseyin AKBULUT (AKÜ)
Prof.Dr. Atakan AKSOY (KTÜ)
Süha ARAY (ONUR)
Prof.Dr. Osman Nuri ÇELİK (SÜ)
Dr. Reha ÇETİNKAYA (BASALT-ACTIEN-GESELLSCHAFT)
Birol DEMİR (KGM)
Prof.Dr. Murat GÜLER (ODTÜ)
Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN (İGÜ)
Serdar KAŞAK (KGM)
Muhammet KOMUT (KGM)
Prof.Dr. Necati KULOĞLU (FÜ)
Prof.Dr. Abdullah Hilmi LAV (İTÜ)
Gülay MALKOÇ (ASMÜD)
Fatma ORHAN (KGM)
Yrd.Doç.Dr. Jülide ÖNER (UŞAK Ü)
Doç.Dr. Halit ÖZEN (YTÜ)
Yrd.Doç.Dr. Hande Işık ÖZTÜRK (ODTÜ)
Ahmet SAĞLIK (KGM)
Prof.Dr. Mehmet SALTAN (SDÜ)
Yrd.Doç.Dr. İbrahim SÖNMEZ (İSFALT)
Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ (DEÜ)
Prof.Dr. Serkan TAPKIN (UAÜ)
Zeliha TEMREN (ASMÜD)
Prof.Dr. Serdal TERZİ (SDÜ)
Prof.Dr. Ali TOPAL (DEÜ)
Hikmet TUĞLU (OTOYOL A.Ş.)
Savaş Nedim TUTAN (KGM)
Prof.Dr. Erol TUTUMLUER (ILLINOIS U)
Dr. E. Nazan ÜNAL (KGM)