DAVET


ASFALT; kalkınmanın temel unsuru olan ve ülkelerin en temel altyapısını oluşturan güvenli, verimli, süratli ve kolay erişilebilir bir ulaştırma sisteminin vazgeçilmez aracı olan yolların en önemli yapısal elemanıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretkenliğin ve rekabet gücünün artırılması temel amacı ile mobilite, dijitalleşme ve lojistik ekseninde sürdürülebilir yol üstyapı kaplamalarının en önemli malzemesi olma özelliğini sürdürmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi 2020 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye'de olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. Günümüzde ulaştırma sektörünün odaklaştığı Dijitalleşme, Mobilite ve Sürdürülebilirlik trendleri COVID-19 salgını ile daha da vazgeçilmez hale gelmiştir. Ülkede salgının yayılmasını sınırlandırmak ve toplumsal sağlığı korumak amacıyla birçok önlem alınırken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini doğrudan veya dolaylı etkileyen karayolu altyapı yatırımları ile yollarımızdaki hizmet seviyesini, seyahat konforunu ve trafik güvenliğini arttırmaya yönelik aralıksız devam eden yol üstyapılarının teşkilinde yaygın olarak ASFALT kullanılmıştır.

Dünyada ulaştırma türlerinin dağılımında karayollarındaki yolcu ve yük taşımacılığının diğer modlara göre paylarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde karayolu ulaşımı; noktalar arasında kesintisiz taşımaya imkân vermesi, ayrıca esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması nedeniyle giderek gelişme göstermekte, bu özelliği ile uzun yıllardır Avrupa'da ve Dünyada en fazla asfalt üreten ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ülkemizde karayolu ulaşımından beklentiler en üst noktaya yükseltmektedir. Bu beklentileri karşılamak amacıyla yol yapımında yaygın olarak kullanılan asfalt; sürdürülebilir olması, yüksek performans ve enerji tasarrufu sağlaması, trafik güvenliğine ve sürüş konforuna katkıları, düşük karbon ayak izi, uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle en çok tercih edilen üstyapı kaplama malzemesidir.

Endüstri 4.0 kapsamında asfalt endüstrisinin dijital dönüşümü olarak bilinen “Asfalt 4.0” ile dijital teknolojiler ve araçlar, akıllı yönetim sistemleri ve müşteri memnuniyeti odaklı dinamik bir üretim sistemi kurularak, asfalt yolların verimliliğinin, üretkenliğin, kalitesinin, güvenilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin önemli ölçüde artırılması hedeflenmiştir. Bu sistem, asfalt üretimi, yönetimi, tedarik ve serimi gibi geleneksel işlemleri geliştirmek, otomatikleştirmek, izlemek ve iyileştirmek için dijital araçları kullanmaktadır.

Asfalt kaplamalı üstyapıların dijitalleşmesi, mobiliteye etkileri, tasarımı, yapımı ve bakımı konularında teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni buluşları, teknolojik gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere 1996 yılından bugüne kadar Ulusal Asfalt Sempozyumları düzenlenmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde, Yollar Türk Milli Komitesi ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği iş birliği ile 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde 8. Ulusal Asfalt Sempozyum ve Sergisi “Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0" teması ile gerçekleştirilecektir. Sempozyum'da; yol üstyapısı konusunda çalışan yol otoritelerinin, akademisyenlerin, üretici ve uygulayıcıların bir araya gelerek, gelişmeler ve yenilikler hakkında bilime ve uygulamaya, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaları amaçlanmıştır.

Ayrıca etkinlik kapsamında; Avrupa'da ve dünyada en fazla asfalt üreten ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ülkemizde, asfalt imalatında önemli yeri olan özel yapı elemanlarının üretimi, uygulanması ile ilgili yerli ve yabancı makine, ekipman, teçhizat ve malzeme imalatçılarının ve tedarikçilerinin yer alacağı bir sergi düzenlenecektir.

8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da düzenlenecek 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne kamu, üniversite ve özel sektör çalışanları ile Ülkemiz asfalt endüstrisinin tüm taraflarını bildiriyle, dinleyici olarak veya sergide yer almak üzere davet ediyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU