SEMPOZYUM ANA KONU BAŞLIKLARI


TEMA: DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİLİTE İÇİN ASFALT 4.0

1. Türkiye’de ve Dünyada Dijital Dönüşüm ve Mobilite İçin Asfalt 4.0

 • Asfalt endüstrisinde dijital dönüşüm Asfalt 4.0
 • Akıllı yönetim sistemleri
 • Akıllı ve sürdürülebilir üretim
 • Akıllı serme sıkıştırma teknolojileri
 • Akıllı kalite kontrolü ve denetimi

2. Asfalt Karışım Performansı ve Ölçümleri

 • Asfalt üstyapıların tasarımı ve performans analizleri, arazi performans deneyleri
 • Asfalt yapımında kullanılan agregalar ve bitümlü bağlayıcılar
 • Asfalt karışımların tasarımı, deneyleri ve arazi performansı
 • Bitümlü bağlayıcı performansı ve testleri

3. Asfalt Üretim, Serme ve Sıkıştırma Uygulamaları

 • Malzemeler, karışım tipleri, makine ve ekipmanlarda yenilikler
 • Asfalt üretimi, serme ve sıkıştırma uygulamalarında yeni teknikler
 • Kalite kontrol ve kalite güvencesi

4. Sağlık, Güvenlik ve Çevre

 • Kaynak kullanımı (agrega ocakları, maden kanunu kapsamında agrega ocakları)
 • Asfalt üretim ve uygulamasında sağlık ve güvenlik riskleri ve alınan tedbirler
  - Emisyonlar
  - İş kazaları, iş yeri güvenliği
  - Trafik güvenliği (asfalt kaplamalarda kayma direnci, ışık yansımaları)
  - Yüzey drenajı, geometrik standartlar
 • Çevresel riskler ve alınan tedbirler
  - Asfalt üretim ve uygulamalarının iklim değişikliğine etkileri
  - İlgili mevzuatlar (hava kirliliği, atıkların yönetimi, gürültü kirliliği)

5. Üstyapı Yönetimi, Bakım ve Onarımı

 • Üstyapı yönetim sistemi
 • Bakım yönetim sistemi
 • Üstyapı yüzey özellikleri
 • Bakım-onarım malzemeleri ve teknikleri (ince yüzey kaplamalar,yama, çatlak dolgu, geosentetikler)
 • Asfalt yollarda kış bakımı

6. Asfalt Kaplamalarda Sürdürülebilirlik

 • Asfaltın geri kazanımında, katkılar, karışım dizaynı, üretim ve uygulama teknikleri ile kaplama performansı
 • Atık malzemeler ile marjinal malzemelerin asfalt karışımlarda kullanılması ve performansı
 • Ilık karışım asfalt teknolojileri
 • Yaşam döngü analizi