GENEL BİLGİLER


SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ
8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da yapılacaktır.

SERGİ
Sempozyum sırsında asfalt üretici ve uygulayıcıları ile malzeme ve ekipman tedarikçilerinin yer alacağı bir sergi düzenlenecektir. Kısıtlı sayıdaki sergi alanı için yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılacak olup, detaylar için YTMK ile iletişime geçilmelidir.

KAYIT
Sempozyuma belirli sayıda dinleyici kabul edilebileceğinden katılmak isteyenlerin broşürün son sayfasında yer alan Katılım Formunu doldurarak gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için en kısa sürede posta veya www.asfaltsempozyumu.org adresinden online olarak göndermeleri gerekmekedir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ
3 Ekim 2021: Bildirilerin gönderilmesi için son tarih
22 Ekim 2021: Bildiri inceleme sonuçlarının duyurulması
30 Kasım 2021: Sergi için son başvuru
8-9 Aralık 2021: Sempozyum ve Sergi