1. GÜN, 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA
   
08:30 – 09:30 KAYIT
   
09:30 – 11:00 AÇILIŞ TÖRENİ
  • Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
  • Açılış Konuşmaları
  • Sergi Açılışı
   
11:00 – 11:30 ARA
   
11:30 – 12:00 Davetli Konuşmacı: Prof.Dr. Erol TUTUMLUER (UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN)
  Asfalt Üstyapılarda Sürdürülebilirlik: Son Gelişmeler ve Etkileri
   
12:00 – 12:30 Davetli Konuşmacı: Dr. Carsten KARCHER (EAPA)
  Avrupa Asfalt Endüstrisi
   
12:30 – 14:00 ÖĞLE ARASI
   
14:00 – 15:15 I. OTURUM
  ASFALT ÜSTYAPILARIN PERFORMANSI VE DURABİLİTESİ - I
  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ILICALI (TBMM)
14:00 – 14:15 Farklı Vaks İçeriklerine Sahip Bitümlerin Kimyasal ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
  Yrd.Doç.Dr. Jülide ÖNER (UŞAK Ü), Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ (DEÜ), Gülay MALKOÇ (ASMÜD)
14:15 – 14:30 Taş Mastik Asfalt Karışımlarda SBS ile Birlikte PR Plast S Katkısının Karışımın Yoğunluk-Boşluk Analizleri ve Marshall Stabilitesi Bakımından İncelenmesi   
  Elif GİRDAP (KGM),  Doç.Dr. Şeref ORUÇ (KTÜ)
14:30 – 14:45 Farklı Deney Yöntemleriyle Çinko Oksit Katkılı Bitümlerin Yüksek Sıcaklık Performans Sınıflarının Belirlenmesi 
  Dr. Omar ALQUDAH (APPLIED SCIENCE U), Dr. Taylan GÜNAY (EÜ), Prof.Dr. Perviz AHMEDZADE (EÜ)
14:45 – 15:00 Bitümlü Sıcak Karışımlarda Hamburg Tekerlek İzinde Oturma Testi İçin Şartname Oluşturma Çalışması
  Hakan ORAL (KGM), Savaş Nedim TUTAN (KGM)
15:00 – 15:15 SORULAR VE OTURUM BAŞKANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
   
15:15 – 15:45 ARA
   
15:45 – 17:00 II. OTURUM
  ASFALT ÜSTYAPILARIN PERFORMANSI VE DURABİLİTESİ - II
  Oturum Başkanı: H. Hüsnü DOĞAN (E-TBMM - YTMK)
15:45 – 16:00 Assessment of Flexible Pavement Fatigue Life of Turkish Typical Sections Using Mechanistic Empirical Pavement Design Approach for Coastal Region ( Mekanistik - Ampirik Kaplama Tasarımı Yaklaşımı ile Türkiye'de Kullanılan Tipik Esnek Üstyapı Kesitlerinin Yorulma Ömrünün Sahil Bölgesi İçin Değerlendirilmesi)
  Prof.Dr. Osman Nuri ÇELİK (SÜ), Saadoon Obaid EYADA (SÜ - IRAK SAĞLIK BAKANLIĞI)
16:00 – 16:15 Kireçtaşı Agregalı TMA Aşınma Tabakalarının Performansının Değerlendirilmesi
  Hakan ORAL (KGM), Savaş Nedim TUTAN (KGM), Muhammet KOMUT (KGM)
16:15 – 16:30 Asfalt Betonun Düşük Sıcaklık Performansının Doğrudan Çekme Deneyleri ile Belirlenmesi
  Yalçın KARAKAYA (ODTÜ), Prof.Dr. Murat GÜLER (ODTÜ)
16:30 – 16:45 Kireç ile Stabilize Edilen Zeminlerin Karayolu Üstyapısında Kullanımlarında Zeminin Arazideki Ufalama Seviyesinin Etkisinin Araştırılması
  Doç.Dr. İlknur BOZBEY (İÜ), Doç.Dr. M. Kubilay KELEŞOĞLU (İÜ), Şenol ÇÖMEZ (KGM), Dr. Aykan MERT (KGM), Tuğba ÖZTÜRK (KGM), Kıvılcım ÖCAL (KGM)
16:45 – 17:00 SORULAR VE OTURUM BAŞKANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
   
2. GÜN, 30 KASIM 2017, PERŞEMBE
   
09:15 – 10:45 III. OTURUM
  ASFALT ÜRETİMİNDE VE UYGULAMASINDA YENİLİKLER
  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa KARAŞAHİN (İGÜ)
09:15 – 09:30 Osmangazi Köprüsünde Mastik Asfalt Dizaynı ve Mastik Asfalt Üretimi
  Ali Osman BAKİ (KGM), Tunç TİRYAKİ (NÖMAYG)
09:30 – 09:45 Bitümlü Sıcak Karışım Uygulamalarında Asfaltın Kendini İyileştirme Yöntemleri ve Faydaları
  Kemal ARMAĞAN (ESOGÜ), Gülay MALKOÇ (ASMÜD), Prof.Dr. Mehmet SALTAN (SDÜ), Prof.Dr. Serdal TERZİ (SDÜ)
09:45 – 10:00 Nano-Bentonitin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkisi
  Hameedullah RAUFİ (DEÜ), Prof.Dr. Ali TOPAL (DEÜ), Prof.Dr. Burak ŞENGÖZ (DEÜ), Derya KAYA (DEÜ)
10:00 – 10:15 Astar Bağlayıcı Uygulamalarında Gelişmeler ve Karayollarında Kullanımlarının Araştırılması
  Şenol ÇÖMEZ (KGM), Dr. Aykan MERT (KGM), Tuğba ÖZTÜRK (KGM), Muhammet KOMUT (KGM), Birol DEMİR (KGM)
10:15 – 10:30 Buzlanma ile Mücadelede Yeni Bir Teknoloji: Elektriksel İletken Asfalt Betonları
  Doç.Dr. Cahit GÜRER (AKÜ), Prof.Dr. Hüseyin AKBULUT (AKÜ)
10:30 – 10:45 SORULAR VE OTURUM BAŞKANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
   
10:45 – 11:15 ARA
   
11:15 – 12:30 IV. OTURUM
  ÜSTYAPI YÖNETİMİ, BAKIMI VE ONARIMI
  Oturum Başkanı: Uğur Kenan ADİLOĞLU (KGM)
11:15 – 11:30 Üstyapı Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi ve Ağ Seviyesinde Değerlendirmeler
  Dr. E. Nazan ÜNAL (KGM), Muhammet KOMUT (KGM), Birol DEMİR (KGM)
11:30 – 11:45 Karayollarında Zemin Penetrasyon Radarı (GPR) ile Kalite Kontrol Uygulaması
  Yrd.Doç.Dr. Sercan SERİN (DÜZCE Ü), Prof.Dr. Mehmet SALTAN (SDÜ), Prof.Dr. Serdal TERZİ (SDÜ)
11:45 – 12:00 Sürdürülebilir Karayolu Üstyapı Yönetiminde Karar Verme
  Yrd.Doç.Dr. Muhammed Emin Cihangir BAĞDATLI (NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü)
12:00 – 12:15 Aşınma Tabakası Pürüzlendirme Uygulamaları
  Yrd.Doç.Dr. Volkan Emre UZ (ADANA BTÜ), İslam GÖKALP (ADANA BTÜ), Yakup DOST (KGM), Ergun YALÇIN (KGM), Mehtap TEPE (KGM)
12:15 – 12:30 SORULAR VE OTURUM BAŞKANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
   
12:30 – 14:00 ÖĞLE ARASI
   
14:00 – 15:45 V. OTURUM
  ASFALTTA GERİ KAZANIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
  Oturum Başkanı: Prof.Dr. Murat GÜLER (ODTÜ)
14:00 – 14:30 Davetli Konuşmacı: Dr. Reha ÇETİNKAYA (BASALT-ACTIEN-GESELLSCHAFT)
  Almanya’da 40 Yıllık Geri Kazanım Tecrübeleri
14:30 – 14:45 Yüksek Oranda Kazınmış Asfalt İçeren Bitümlü Karışımın Performans Özelliklerinin İncelenmesi
  Yrd.Doç.Dr. İbrahim SÖNMEZ (İSFALT), Seyit Ali YILDIRIM (ABT), Zeliha TEMREN (ASMÜD), Dr. Samir SOLUMAN
14:45 – 15:00 Asfalt Geri Dönüşümü Sürdürülebilirlik İlişkisi
  Kemal Muhammet ERTEN (AKÜ), Prof.Dr. Serdal TERZİ (SDÜ), Prof.Dr. Hüseyin AKBULUT (AKÜ)
15:00 – 15:15 Asphalt Binder Rejuvenation for Recycling Road Materials (Yol Malzemelerinin Geri Dönüşümü İçin Asfalt Bağlayıcılarının Gençleştirilmesi)
  Loretta VENTURINI (ITERCHIMICA), Luca BACCELLIERI (ITERCHIMICA), Filippo GIUSTOZZI (RMIT U)
15:15 – 15:30 Karayolu Altyapıları İçin Sürdürülebilirlik Sertifika Sisteminin Geliştirilmesi
  Fatma ORHAN (KGM), Ahmet SAĞLIK (KGM), Merve USTALAR (KGM), Derya AKBAŞ KARAKILÇIK (KGM)
15:30 – 15:45 SORULAR VE OTURUM BAŞKANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
   
15:45 – 16:00 ARA
   
16:00 – 17:00 VI. OTURUM
  SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
  Oturum Başkanı: Gülay MALKOÇ (ASMÜD)
16:00 – 16:15 Çelikhane Cürufunun Bitümlü Sıcak Karışımlarda Agrega Olarak Kullanılmasına İlişkin İnceleme ve Öneriler
  Dr. Fatih YONAR (TECHNOBEE), Prof.Dr. Attila DİKBAŞ (MEDİPOL Ü), Ahmet SAĞLIK (KGM), Muhammet KOMUT (KGM)
16:15 – 16:30 Atık Mermerlerin Bitüm ile Adezyonu ve Bitümlü Sıcak Karışımlardaki Ekonomik Etkisi
  Dr. Murat OKUBAY (ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ), Doç.Dr. Baha Vural KÖK (FÜ), Yrd.Doç.Dr. Mustafa Sinan YARDIM (YTÜ), Doç.Dr. Mehmet YILMAZ (FÜ)
16:30 – 16:45 İklim Değişikliğinin Asfalt Kaplamaları Üzerindeki Etkileri ve Yeni Yapım Stratejileri
  Yrd.Doç.Dr. Hande Işık ÖZTÜRK (ODTÜ)
16:45 – 17:00 SORULAR VE OTURUM BAŞKANININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ
17:00 KAPANIŞ